Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.11.2013 20:12 - Явяване на ангели
Автор: ernest Категория: Други   
Прочетен: 2465 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 22.09.2014 12:07


Всеки, който чете или е чел Библията знае, че съществуват ангели. Но в обикновения живот не виждаме ангели, дори и понякога те да са около християните. Ангелите са служебни духове на Господ и те могат да бъдат невидими, но могат и да приемат някаква форма1. Според Библията всеки, който вярва в Господ си има негов ангел пазител. Сред ангелите има йерархия, като има ангели, херувими, серафими и архангели.
Свръхестествените явления за някои хора са част от живота, но има твърде много дори и така наречени християни, които никога не са преживявали нищо подобно. Свръхестествените неща съвсем не са задължителни, но сред харизматичните християни просто е нещо нормално с дарбите на Светия Дух да има такива. Най-елементарното е когато Господ говори и напътства чрез Светия Дух2 вярващите, точно по същия начин както е описано в Новия Завет в писанията започвайки от книгата Деяния на апостолите. Преди няколко дни попаднах на описание на една интересна случка, която най-вероятно е истина. Включвам описание на случката.   

Преди десетина дни докато един пастор пътувал с колата си видял възрастен човек да върви по пътя и решил да го вземе в колата. Докато пътували, възрастният човек казал: "Сине, знаеш ли какво се случи снощи на небето?". Пасторът се стреснал и веднага спрял колата. Той го попитал: "Господине, добре ли сте? Как така имате информация от небето?"
 
Старецът отговорил: "Снощи в небето Бог беше много разгневен против хората и каза на ангелите си... да засвирят с тръбите. Ангелите вдигнаха тръбите си и точно преди да засвирят, Исус се простря пред Бог и започна да се моли със сълзи на очи. Кръв започна да тече от ръцете и тялото Му. Христос каза на Бог да има милост, за да не е напразна смъртта Му. Когато Бог видя раните на Сина си, болката на светиите и перверзността на лошите, каза: "Ще им дам последна възможност!" Исус се обърна към ангелите и заповяда на едно голямо число ангели да отидат на земята навсякъде и да кажат на целият свят: "Краят е близо! Исус идва скоро!"

След тези думи пастора, бършейки сълзите си попитал: "Господине, как знаете това?"

Старецът отговорил: "Аз съм един от тези ангели, изпратени на земята! Моля, използвай всички възможни начини, медии и изпращай това съобщение. Няма време за губене!"

След тези думи старецът изчезнал.


Когато учениците на Исус Христос Го питат за края Той описва различните признаци и добавя, че единствено Бог Отец знае кога точно ще се случи всичко това:   

"А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, а само Моят Отец" (Матея 24:36)

Със сигурност Бог е ядосан на хората, които съвсем са се обезверили (атеистите, окултистите и поклонниците на други богове и демони) и живеят в грях и пороци или тези, които вярват половинчато и не спазват неговите заповеди и повеления. както и всички, които празнуват езически и окултни празници, а не спазват написаното в Библията (разбира се има хора, които до края ще живеят праведно).

"Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата" (Матей 7:21)


В Новия завет е казано, че съдът ще започне от църквата:

"Защото време е да почне съдът от Божия дом; ако пък почне първом от нас, какъв ли ще е краят на ония, които се не покоряват на Божието евангелие?" (1 Петрово 4:17)   

Въпреки че малко по малко навлизаме в последното време, според описаните в Библията признаци има още доста години. Според мен са повече от 25 години, но не ангажирам никого с моето мнение (аз просто знам някои неща, които Бог ми е обещал за моя живот и те изискват време). Единствено мога да ви пожелая да познаете истината и да бъдете благословени:

"и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни." (Йоана 8:32)


--------------------------------

1 Като пример ще включа няколко споменавания на ангели в Библията.

Ангел се явява в съня на Яков:

"И ангел Божий ми рече в съня: Якове; И аз отговорих: Ето ме." (Битие 32:11)

Ангел, който се явява в пламък на Моисей:

"И яви му се Ангел Господен в огнен пламък изсред една къпина. И видя той, че къпината гори в огън, но не изгаря." (Изход 3:2)

Ангел Господен пресреща Валаам с цел да го предупреди и да му попречи да каже нещо, което не по волята на Господ при поканата на Валак:

"На заранта Валаам стана, оседла ослицата си и тръгна с моавитските князе. И разпали се Божият гняв, задето той тръгна, и застана Ангел Господен на пътя, за да му попречи. Той яздеше на ослицата си, и с него двама негови слуги. И понеже ослицата видя, че ангел Господен стоеше на пътя с гол нож в ръка, ослицата се отби от пътя и отиваше към полето; а Валаам удари ослицата, за да я оправи в пътя. Тогава ангелът Господен застана на един нисък път между лозята, дето имаше преграда отсам и преграда оттам край пътя. И понеже ослицата видя ангела Господен, облегна се към зида и притисна Валаамовата нога до зида; и той я удари пак. После ангелът Господен отиде още напред и застана на едно тясно място, гдето нямаше къде да се отбие ни надясно ни наляво. И понеже ослицата видя ангела Господен, тя падна под Валаама; а Валаам се разлюти и удари ослицата с тоягата си. Тогава Господ отвори устата на ослицата, и тя рече на Валаама: Що съм ти сторила та ме биеш вече три пъти? А Валаам рече на ослицата: Защото се подигра с мене. Ах, да имах нож в ръката си! сега бих те заклал. И ослицата рече на Валаама: Не съм ли аз твоята ослица, на която си яздил през целия си живот до днес? Имала ли съм навик друг път да ти правя така? А той рече: Не. Тогава Господ отвори очите на Валаама, и той видя ангела Господен стоящ на пътя с гол нож в ръката си; и преклони глава и падна на лицето си. И ангелът Господен му каза: Ти защо би ослицата си вече три пъти? Ето, аз излязох да ти се съпротивя, защото пътят ти не е прав пред мене; и ослицата ме видя и се отби от мене ето, три пъти; ако да не бе се отбила от мене, до сега да съм те убил, а нея да съм оставил жива.  Тогава Валаам рече на ангела Господен: Съгреших, защото не знаех, че ти стоеше на пътя против мене; и сега, ако това не ти е угодно, аз ще се върна. А ангелът Господен рече на Валаама: Иди с човеците; но само словото, което ти кажа, него да говориш." (Числа 22:21-35)

Ангел се явява на сън ня Йосиф съпругът на Дева Мария, да го предупреди да не я напуска и да му съобщи, че заченатото е от Светия Дух:

"Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух." (Матея 1: 20)

Ангел се явява на повярвалия римлянин Корнилий, стотиник от италийския полк в Кесария:

"мъж благочестив и богобоязлив с целия си дом; той правеше на народа много милостини и винаги се молеше Богу. Около деветия час през деня той видя явно във видение Ангел Божий, който влезе при него и му рече: Корнилие! А той се вгледа в него и уплашен каза: какво, Господи? Ангелът му отговори: твоите молитви и твоите милостини възлязоха за спомен пред Бога. И сега, прати човеци в Иопия и повикай Симона, наречен Петър: той е на гости у някой си усмар Симона, чиято къща се намира при морето; той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом." (Деяния 10:3-6)

Ангел освобождава апостор Петър от тъмница:

"И, ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина осия килията; и като побута Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му. И ангелът му рече: Опаши се и обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза: Облечи дрехата си и дойди подир мене. И Петър излезе и вървеше изподире, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение. А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама; и като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него." (Деяния 12:7-10)

През юни 2012 г. с телескопа Хъбъл били направени снимки на 7 светещи обекта навлезли в орбитата на земята, които както се появили, така и изчезнали. Първоначално помислили, че е възможно това да са неидентифицирани летящи обекти, но при увеличение се оказало, че всички имат и нещо като крила, както хората си представят ангелите.

image

Светещите обекти, които привлякли вниманието на учените

image

image

image

При увеличаване на снимките учените направо се стаписали

2 Всеки, който повярва и изповядва Исус Христос за свой спасител може да бъде кръстен със Светия Дух, чийто признак е говоренето на човешки и ангелски езици и от Него следват духовните дабри описани в Послание към Коринтяните 12 глава1. Исус Христос казва на своите ученици да стоят и да не напускат Ерусалим и да чакат кръщението със Светия Дух, чрез което ще придобият сила и самото кръщение е описано в Деяние на апостолите 2 глава, което ще цитирам отчасти:

"И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха.  И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.  И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят." (Деяние на апостолите 2:1-4)


-----------

  1 Сред по-основните свръхестествени дарби от Светия Дух са: говорене на езици, говорене на много и различни езици, тълкуване на езици, пророкуване и водителство чрез Светия Дух, изцерителни дарби, разпознаване на духовете и тн.  

"При това, братя, желая да разберете и за духовните дарби. Вие знаете, че когато бяхте езичници, отвличахте се към немите идоли, както и да ви водеха. Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде проклет Исус! и никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Светия Дух. Дарбите са различни; но Духът е същият. Службите са различни; но Господ е същият. Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци.  А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици.  А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно. Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос." (Послание към Коринтяните 12:1-12)

"И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания,  на говорене разни езици." (Послание към Коринтяните 12:28)

Тагове:   ангели,


Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: ernest
Категория: История
Прочетен: 1792460
Постинги: 507
Коментари: 1009
Гласове: 978
Архив
Календар
«  Декември, 2019  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031